[1]
ŁozowieckaW. 2020. Rozwój kariery jednostki w warunkach zmian społeczno-ekonomicznych. Szkoła - Zawód - Praca. 19 (paź. 2020), 13-32. DOI:https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.01.