[1]
BarańskaM. 2020. Studiowanie w dobie ponowoczesności O zanikaniu wspólnoty studenckiej – próba opisu i wyjaśnienia zjawiska. Szkoła - Zawód - Praca. 19 (paź. 2020), 137-149. DOI:https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.09.