(1)
ChmieleckiP. Uczony Niedostosowany społecznie? O współczesnej Roli Zawodowej Pracownika Nauki . szp 2020, 150-160.