(1)
Miko-GiedykJ. Funkcjonowanie Zawodowe Nauczycieli W środowisku Wiejskim W świetle Oczekiwań społecznych. Perspektywa Temporalna. szp 2020, 163-177.