(1)
MroczkowskiA. Właściwości Stylu Nauczania Na Lekcjach Matematyki W Szkole Podstawowej I W Gimnazjum: Perspektywa Uczniowska . szp 2020, 178-189.