(1)
Czechowska-BielugaM. Przekonania młodzieży Na Temat osób Bezrobotnych . szp 2020, 190-202.