(1)
NowosadK. Miejsce Pracy W Systemie wartości życiowych osób Zatrudnionych Za Granicą. szp 2020, 248-267.