(1)
Zimnica-KuziołaE. Styl życia twórców Teatralnych – Na Podstawie Badań własnych . szp 2020, 291-308.