(1)
CabakM. Radzenie Sobie Ze Stresem pracowników Instytucji Kultury . szp 2020, 309-336.