(1)
GerlachR. Recenzja książki Waldemara Furmanka „Człowiek W Badaniach współczesnej Pedagogiki Zorientowanej personalistycznie” . szp 2020, 339-343.