(1)
PikułaN. G. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersalizm Pracy Ludzkiej Wyzwania Dla Edukacji . szp 2020, 354-355.