(1)
SzempruchJ. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja Wobec Wyzwań I Zadań współczesności I przyszłości . szp 2020, 358-358.