(1)
PiorunekM.; Nawój-PołoczańskaJ.; DolataD. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pomoc – Wsparcie społeczne – Poradnictwo Między Teorią a Praktyką Wspierania Jednostki W życiu Osobistym, Edukacji I Pracy. szp 2020, 351-353.