(1)
KlimkowskaK. Praca Zawodowa Jako Komponent Sukcesu życiowego Kobiet W Okresie średniej dorosłości. szp 2019, 297-307.