(1)
SmoderA. Integracja Czy Oddzielenie życia Zawodowego I Prywatnego? Nowoczesne Technologie Komunikacyjne a Godzenie Pracy Z zobowiązaniami Pozazawodowymi . szp 2021, 138-151.