(1)
ZiębińskaB. Deinstytucjonalizacja a Zatrudnienie W Sektorze Opieki Nad Osobami Starszymi I niepełnosprawnymi Przykład Śląska I Małopolski. szp 2021, 318-336.