(1)
CzadernyK. Szkoła, zawód I Praca W Relacjach dorosłych Ludzi Bezdomnych . szp 2021, 337-348.