(1)
ŁozowieckaW. Rozwój Kariery Jednostki W Warunkach Zmian społeczno-Ekonomicznych. szp 2020, 13-32.