(1)
GerlachR. Koniec Kariery Zawodowej – W Kierunku Systemu Portfolio. szp 2020, 33-43.