(1)
PrzybylskaE. Ubóstwo Edukacyjne I Region W Niemieckim Dyskursie Naukowym. Zarys Zagadnienia . szp 2020, 44-63.