(1)
Nawój-PołoczańskaJ. Doradztwo Zawodowe U Progu Zmian . szp 2020, 107-123.