(1)
PardejK. Kompetencje Personalne I społeczne uczniów Technikum W kontekście Potrzeb pracodawców. szp 2020, 124-136.