(1)
BarańskaM. Studiowanie W Dobie ponowoczesności O Zanikaniu wspólnoty Studenckiej – próba Opisu I wyjaśnienia Zjawiska. szp 2020, 137-149.