ChmieleckiP. (2020). Uczony niedostosowany społecznie? O współczesnej roli zawodowej pracownika nauki . Szkoła - Zawód - Praca, (19), 150-160. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.10