Miko-GiedykJ. (2020). Funkcjonowanie zawodowe nauczycieli w środowisku wiejskim w świetle oczekiwań społecznych. Perspektywa temporalna. Szkoła - Zawód - Praca, (19), 163-177. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.11