MroczkowskiA. (2020). Właściwości stylu nauczania na lekcjach matematyki w szkole podstawowej i w gimnazjum: perspektywa uczniowska . Szkoła - Zawód - Praca, (19), 178-189. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.12