Czechowska-BielugaM. (2020). Przekonania młodzieży na temat osób bezrobotnych . Szkoła - Zawód - Praca, (19), 190-202. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.13