Cybal-MichalskaA., & Myszka-StrychalskaL. (2020). Sukces w karierze w opiniach młodzieży . Szkoła - Zawód - Praca, (19), 203-222. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.14