LudwikowskaK. (2020). Kontrowersje wokół badania losów absolwentów studiów pedagogicznych. Szkoła - Zawód - Praca, (19), 224-236. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.15