CzerwM., KarpuszenkoE., & KuklaD. (2020). Niepełnosprawni w szkolnictwie wyższym – doniesienia z badań . Szkoła - Zawód - Praca, (19), 237-247. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.16