NowosadK. (2020). Miejsce pracy w systemie wartości życiowych osób zatrudnionych za granicą. Szkoła - Zawód - Praca, (19), 248-267. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.17