SołtysiakT. (2020). Wybory podstawowych form działalności: pracy, nauki i wypoczynku przez osadzonych – własna aktywność czy inne uwarunkowania? (Studium indywidualnego przypadku). Szkoła - Zawód - Praca, (19), 268-290. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.18