Zimnica-KuziołaE. (2020). Styl życia twórców teatralnych – na podstawie badań własnych . Szkoła - Zawód - Praca, (19), 291-308. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.19