CabakM. (2020). Radzenie sobie ze stresem pracowników instytucji kultury . Szkoła - Zawód - Praca, (19), 309-336. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.20