GerlachR. (2020). Recenzja książki Waldemara Furmanka „Człowiek w badaniach współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie” . Szkoła - Zawód - Praca, (19), 339-343. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.21