LudwikowskaK. (2020). Recenzja książki Anny Frąckowiak, Moniki Gromadzkiej, Józefa Półturzyckiego „Samokształcenie w edukacji całożyciowej”. Szkoła - Zawód - Praca, (19), 344-348. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.22