PikułaN. G. (2020). IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersalizm pracy ludzkiej Wyzwania dla edukacji . Szkoła - Zawód - Praca, (19), 354-355. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.24