TrzosP., & LewickaM. (2020). Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzicielstwo i rodzina (Re)konstrukcje życia codziennego . Szkoła - Zawód - Praca, (19), 356-357. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.25