SzempruchJ. (2020). III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości . Szkoła - Zawód - Praca, (19), 358-358. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.26