SmoderA. (2021). Integracja czy oddzielenie życia zawodowego i prywatnego? Nowoczesne technologie komunikacyjne a godzenie pracy z zobowiązaniami pozazawodowymi . Szkoła - Zawód - Praca, (20), 138-151. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.02.10