ZiębińskaB. (2021). Deinstytucjonalizacja a zatrudnienie w sektorze opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi Przykład Śląska i Małopolski. Szkoła - Zawód - Praca, (20), 318-336. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.02.20