CzadernyK. (2021). Szkoła, zawód i praca w relacjach dorosłych ludzi bezdomnych . Szkoła - Zawód - Praca, (20), 337-348. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.02.21