ŁozowieckaW. (2020). Rozwój kariery jednostki w warunkach zmian społeczno-ekonomicznych. Szkoła - Zawód - Praca, (19), 13-32. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.01