GerlachR. (2020). Koniec kariery zawodowej – w kierunku systemu portfolio. Szkoła - Zawód - Praca, (19), 33-43. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.02