CieśleńskaB. (2020). Odpowiedzialność nauczyciela w pracy z uczniem z trudnościami edukacyjnymi. Szkoła - Zawód - Praca, (19), 81-92. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.05