Nawój-PołoczańskaJ. (2020). Doradztwo zawodowe u progu zmian . Szkoła - Zawód - Praca, (19), 107-123. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.07