BarańskaM. (2020). Studiowanie w dobie ponowoczesności O zanikaniu wspólnoty studenckiej – próba opisu i wyjaśnienia zjawiska. Szkoła - Zawód - Praca, (19), 137-149. https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.09