MroczkowskiA. Właściwości stylu nauczania na lekcjach matematyki w szkole podstawowej i w gimnazjum: perspektywa uczniowska . Szkoła - Zawód - Praca, n. 19, p. 178-189, 11 paź. 2020.