LudwikowskaK. Kontrowersje wokół badania losów absolwentów studiów pedagogicznych. Szkoła - Zawód - Praca, n. 19, p. 224-236, 11 paź. 2020.