SołtysiakT. Wybory podstawowych form działalności: pracy, nauki i wypoczynku przez osadzonych – własna aktywność czy inne uwarunkowania? (Studium indywidualnego przypadku). Szkoła - Zawód - Praca, n. 19, p. 268-290, 11 paź. 2020.